Revizorske usluge

 • revizija financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja
 • revizija poslovanja, odnosno revizija izvedbe ili revizija uprave
 • revizija osnivanja dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u slučajevima kad je temeljni kapital ili samo dio temeljnog kapitala u stvarima
 • revizija pripajanja i spajanja društava kapitala prema Zakonu o trgovačkim društvima
 • revizija podjele društava kapitala prema Zakonu o trgovačkim društvima i izrada diobene bilance
 • revizija povećanja temeljnog kapitala (dokapitalizacije) iz zadržane dobiti ili pričuva
 • revizija smanjenja temeljnog kapitala
 • uvid u poslovanje (skraćena revizija)
 • superevizija kad društvo nije zadovoljno ili sumnja u realnost i neovisnost revizorskog mišljenja kojeg je izradila neka druga revizorska tvrtka
 • recenzija revizorskih mišljenja i izvještaja o obavljenoj reviziji
 • razni kompilacijski izvještaji
 • revizorska izvješća za posebne namjene

Posebno izdvajamo sljedeće vrste revizorskih usluga u našoj ponudi:

 • revizija neprofitnih organizacija
 • revizija projekata financiranih iz EU fondova
 • Due diligence (dubinski snimak)
 • interna kontrola i interna revizija

Računovodstvene usluge

 • vođenje kompletnog računovodstva tj. poslovnih knjiga, poreznih i ostalih evidencija te utvrđivanje osnovice i obračuna svih poreza
 • sastavljanje financijskih izvještaja (godišnjeg obračuna) za one klijente koje imaju vlastitu računovodstvenu službu, ali nemaju stručnu osobu koja to može sama napraviti
 • neograničeni stručni savjeti iz djelatnosti poslovanja komitenta
 • izrada svih pratećih pravilnika i odluka koje se najdirektnije odnose na računovodstvene poslove
 • utvrđivanje nove organizacije računovodstvene službe, odnosno novog modela računovodstvenih poslova
 • izrada konsolidiranih financijskih izvještaja
 • izrada godišnjeg izvješća o poslovanju za potrebe uprave trgovačkog društva
 • suradnja s Poreznom upravom i ostalim inspekcijama u momentu kontrole poslovanja komitenta
 • uvođenje menadžerskog računovodstva

Porezno i ostalo savjetovanje

 • savjeti iz područja svih vrsta državnih, županijskih i lokalnih poreza
 • optimalna rješenja iz područja porezne politike i ostvarivanja dobiti
 • odgoda plaćanja poreznih obveza
 • savjeti kako se mogu i kako najpovoljnije dati pozajmice
 • kako se mogu dati besporezne i djelomično oporezive stipendije učenicima i studentima
 • ulaganja i oporezivanje inozemnih ulagača
 • utvrđivanje normativa škarta u proizvodnji
 • rezerviranje porezno priznatih troškova
 • izrada primjedbi i žalbi na zapisnike i rješenja Porezne uprave
 • savjeti iz vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja
 • savjeti za provođenje sanacijskog i konsolidacijskog postupka u poslovanju
 • savjeti za sprečavanje stečaja i likvidacije
 • savjeti iz trgovačkog prava posebice
za d.d. i d.o.o.
 • unos privatne imovine u društvo od strane člana trgovačkog društva
 • održavanje internih namjenskih tečajeva prema potrebama komitenta

Financijske analize i kontrole

 • horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja i izrada pokazatelja poslovanja
 • izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti pripajanja, spajanja ili podjele društava kapitala
 • izrada Elaborata o ekonomskoj opravdanosti preoblikovanja d.d. u d.o.o. i obratno
 • predviđanje i sprečavanje kriznog poslovanja
 • izrada predstečajnih programa za konsolidaciju poslovanja društava
 • izrada različitih menadžerskih izvještaja i analiza za donošenje poslovnih odluka
 • izrada godišnjeg financijskog plana poslovanja
 • upravljanje troškovima - kako organizirati i nadzirati efikasni sustav internih kontrola
 • ocjena - procjena budućeg poslovanja

Sudsko i ostalo vještačenje

 • sve vrste vještačenja i ekspertiza u računovodstveno – financijskim sporovima
 • stručnu pomoć okrivljenicima za kaznena djela u gospodarstvu
 • utvrđivanje naknade štete i izgubljene dobiti
 • obračun ugovornih i zateznih kamata od 1970. godine do danas

Bašrevizor vam uvijek stoji na raspolaganju

Naši zaposlenici su revizori eksperti koji se kontinuirano usavršavaju za pružanje usluga iz područja revizije, računovodstva i poreznog te ostalog poslovnog savjetovanja, kao i iz područja sudskog i ostalog vještačenja te ekspertiza u financijsko-računovodstvenim sporovima.

Zapošljavamo 8 radnika, od kojih su 4 ovlašteni revizori. Uz to, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge, po vlastitoj potrebi ili na zahtjev klijenta angažiramo provjerene stručnjake iz drugih djelatnosti kao tzv. revizore eksperte.

Izvješća

Obratite nam se
s povjerenjem

Uspješno ste poslali upit!